Er du en Europabasert kunstner med funksjonsvariasjon eller hørselshemming, med lidenskap for dans, koreografi eller bevegelse? Har du erfaring med å lede en kunstnerisk prosess?

Europe Beyond Access inviterer deg til å søke om co-produksjonsstøtte for å sette din kunstneriske visjon til live!

A female wheelchair-using dancer rests on her back. Another female dancer balances on her head using the wheelchair for support - her back arched over the wheelchair.
“Fine Lines” by Roser López Espinosa / Skånes Dansteater / Europe Beyond Access / Photo ©Simone Cargnoni for Oriente Occidente

Det er åpent for søknad om co-produksjonstøtte for europeiske kunstnere med funksjonsvariasjon og/eller hørselshemming. Det kan søkes om støtte til verk basert på dansepraksis, koreografi og/eller bevegelse. 

Utlysningen lanseres av Europe Beyond Access, et fellesskap bestående av ti ledende europeiske danse- og scenekunstorganisasjoner. Europe Beyond Access skal støtte kunstnere med funksjonsvariasjon og/eller hørselshemming mot å oppnå større synlighet og anerkjennelse i samtidskunstfeltet, og mot å bli Europas neste kunstneriske ledere. Vi ønsker å støtte kunstnere til å lage mer ambisiøse og innovative verk.

Hva Vi Tilbyr

Vi tilbyr co-produksjonsstøtte på mellom 15 000 og 40 000 euro for hvert prosjekt.

Vi tilbyr muligheten for visning ved to eller flere av våre samarbeidspartneres scener, kompanier eller festivaler.

Fristen for første, innledende søknadsrunde er 19. mai 2024.

Etter denne fristen inviteres et utvalg kunstnere til en periode med idéutvikling og diskusjon med EBA-partnerne. Deretter bes de utvalgte søkere om å sende inn en mer detaljert, endelig søknad i september 2024.

Minimum tre nye kunstneriske produksjoner eller prosjekter vil få støtte.

Hvem Kan Søke?

Hvis du definerer deg selv som kunstner med funksjonsvariasjon og/eller hørselshemming, er du kvalifisert til å søke.

Produksjonen må ledes av én eller flere kunstnere med funksjonsvariasjon og/eller hørselshemming. Alternativt kan produksjonene ledes av kollektiver som inkluderer kunstnere med funksjonsvariasjon i likeverdige lederposisjoner. Søknaden må sendes inn av hovedkunstneren(e), eller kollektivet.

Hovedkunstner må ha erfaring med å utvikle egne verk, enten på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Forslag kan komme fra uavhengige kunstnere, med eller uten produsent eller produksjonsstøtte, eller forslag kan komme fra kunstnere som jobber med etablerte kompanier.

Vi er åpne for å motta prosjektforslag som allerede har, eller vil ha, andre finansieringskilder eller co-produsenter. Vi vil spørre deg om dette i søknadsprosessen.

Kunstnerne må være bosatt i et av EU-landene, eller i et av følgende land: Albania, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Island, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Nord-Makedonia, Norge, Serbia, Sveits, Tyrkia, Tunisia, Storbritannia og Ukraina.

Hva Vi Ser Etter

Vi ønsker å støtte kunstnere til å lage mer ambisiøse og innovative verk. Verket kan for eksempel være din første internasjonale produksjon, og/eller et prosjekt som inkluderer flere samarbeidspartnere. Ambisjonene må imidlertid være oppnåelige, og et naturlig neste skritt i din praksis eller karriere.

Vi leter etter nye verk som kan presenteres på to eller flere av våre samarbeidspartneres scener eller festivaler. Vi er åpne for hvordan verket kan presenteres,  men verkene må være fleksible for å kunne vises på andre visningssteder enn der de ble laget.

Vi leter etter nye ideer og prosjekter som ledes av kunstnere med hørselshemming og/eller annen funksjonsvariasjon. Vi ser etter prosjekter som er basert på dansepraksis eller koreografi, eller som benytter ulike praksiser som utforsker kropp og bevegelse. 

Vi leter etter prosjekter som presenteres på scenen, eller i et alternativ format (for eksempel film, installasjon eller stedsspesifikt arbeid).

Vi leter etter arbeid av høyest mulig kunstnerisk kvalitet.

Innsendte ideer og prosjekter kan være på ulike utviklingsstadier, men kan ikke allerede være i produksjon.

Du finner mer informasjon i to ulike dokumenter:

Søknader må sendes inn via egen søknadsplattform. Du kan søke skriftlig, ved lydopptak, eller på tegnspråk via video.

Klikk her for å sende søknaden din!

Tilleggsavklaringer

I dette dokumentet finner du svar på noen av de viktigste spørsmålene som er stilt om vår åpne utlysning for co-produksjoner.
Den opprinnelige utlysningen kan finnes ved å bruke denne lenken.
Den opprinnelige søknadsguiden (som inkluderte noen ofte stilte spørsmål) kan finnes ved å bruke denne lenken.
Søkere oppfordres til å lese alle dokumentene før de starter søknadsprosessen.
Et opptak av informasjonswebinaret for søkere kan finnes ved å bruke denne lenken. Opptaket er på engelsk, men du kan velge oversatte undertekster.

Vanlig spørsmål – FUNKSJONSHEMNING OG KUNSTNERISK LEDELSE

EBA baserer seg på ded sosiale modellen for funksjonshemming. Du vurderer selv om du identifiserer deg som funksjonshemmet på grunn av barrierer skapt av samfunnet og kultursektoren. Vi vil ikke be om noen bevis eller sertifikater.

EBA støtter arbeid ledet av kunstnere med fysisk, sensorisk (som hørsels- eller synshemming), intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller lærevansker, kronisk sykdom og nevrodiversitet. 

I denne åpne utlysningen er vi interessert i arbeid som er ledet kunstnerisk av kunstnere med funksjonsnedsettelse og/eller hørselshemming. 

Prosjekter der ledelsen deles mellom kunstnere med og uten funksjonsnedsettelse er kvalifisert (for eksempel der kunstnere med funksjonsnedsettelse er medkoreograf). Men, den funksjonshemmede kunstneren i partnerskapet må være i en likeverdig lederstilling (eksempelvis ikke som assisterende regissør/koreografiassistent).

Prosjekter der et kompani bestående av kunstnere med funkjsonsnedsettelse inviterer en ikke-funksjonshemmet koreograf til å lage et verk er IKKE kvalifisert. I denne åpne utlysningen ser vi etter verk der en kunstner med funksjonsnedsettelse kunstner har posisjonm som kunstnerisk leder.

Vanlig spørsmål – INTERNASJONALT SAMARBEID

Prosjekter der kunstnere fra ett land samarbeider med kunstnere fra et annet land er velkomne.

Dette er viktig å merke seg, da vi vet at i noen land er store barrierer i lokal kultursektor og svært få, eller ingen,  kunstneriske ledere med funksjonsnedsettelse.

Det er åpent for å invitere en koreograf eller regissør med funksjonsnedsettelse fra et annet land for å arbeide med deg eller ditt ensemble. Du må diskutere prosjektet med din foreslåtte inviterte artist før du sender inn søknaden din.

Vanlige spørsmål – GEOGRAFI

Vi har mottatt mange spørsmål om hvilke kombinasjoner av kunstnere eller kombanier som er kvalifisert. Vi kan ikke gi ett svar som dekker hver enkelt kombinasjon; imidlertid ber vi deg vurdere disse tre faktorene:

  1. Intensjonen i den åpne utlysningen.

Prosjektet vårt heter Europe Beyond Access. Vi ønsker å støtte kunstnere med funksjonsnedsettelse og/eller hørselshemmning som arbeider i den europeiske sektoren. Selv om vi gjerne mottar søknader der en europeisk kunstner eller kompani ønsker å samarbeide med en ikke-europeisk samarbeidspartner, vil vi se etter at arbeidet tilbyr en direkte innvirkning på den europeiske kultursektoren.

Ambisjonen vår er at arbeidet ditt skal fortsette å turnere i Europa lenge etter at vi har avsluttet prosjektet vårt (selv om dette ikke er et krav i søknaden).

  1. Økonomi og logistikk

Å jobbe med kunstnere utenfor Europa kan koste mer, og være mer logistisk utfordrende. Det kan også skape ekstra utfordringer med tanke på eksempelvis arbeidsvisum. Vær oppmerksom på at du selv må løse slike økonomiske og logistiske utfordringer. EBA bidrar økonomisk til prosjektet ditt, og kan av og til tilby ytterligere råd eller støtte, men det er du som produserer arbeidet. Vi må være sikre på at du kan løse de økonomiske, logistiske og juridiske utfordringene som kan oppstå ved å jobbe med kunstnere utenfor Europa.

  1. Kvalifisering

Med punkt 1 og 2 ovenfor tydelig i tankene, er vi fleksible når det gjelder å definere den geografiske kvalifiseringen til prosjekter.

  • Hvis flertallet av deltakerne, og produksjoneni seg selv, er basert i Europa – er du kvalifisert 

eller

  • Hvis hovedkunstneren er fra Europa, og arbeidet er laget i Europa – er du kvalifisert 

eller

  • Hvis flertallet av de deltakende kunstnerne er fra Europa – er du kvalifisert.

Eksempler:

  • Et fransk kompani som inviterer en senegalesisk danser til å bli med inn i arbeidet – ja, prosjektet ditt er kvalifisert.
  • Et spansk kompani som ønsker å samarbeide med et amerikansk kompani, og lage et verk i Spania der dansere fra begge kompaniene vil jobbe sammen – ja, prosjektet ditt er kvalifisert.
  • Imidlertid, hvis (for eksempel) et sørafrikansk kompani ønsker å lage et verk i Sør-Afrika, og vil bringe en britisk koreograf til Sør-Afrika for å utvikle verket og deretter turnere kun til EBA-parntere i Europa – nei, du er ikke kvalifisert.

Vanlig spørsmål – DANS OG BEVEGELSE

Vi har mottatt mange spørsmål som om hvor mye et verk må være basert på dans for å være kvalifisert.

Vi presiserer at av de 10 EBA-partnerne, er det ett dansekompani (Skånes Dansteater), ett dansesenter (Mercat de les Flors) og tre dansefestivaler (Holland Dance Festival, Oriente Occidente og CODA Oslo International Dance Festival).

Vi foreslår at du selv vurderer hvor du ville fremført arbeidet ditt i din lokale kontekst. Ville du fremført arbeidet ditt på en scene for dans eller under en dansefestival? Eller ville det være best utført i en annen kontekst – som en teaterfestival. Hvis svaret ikke er i en dansekontekst, bør du vurdere hvilke prosjekt du foreslår for oss.

Partnerne er åpne for forslag som ligger på grensen av dans med andre disipliner, for eksempel på grensen av dans og teater, av dans og performancekunst, av dans og film, av dans og musikk.

I informasjonswebinaret for søkere, som du kan finne på Europe Beyond Accesss sin nettside, forteller Christina Liata fra Onassis Stegi om sitt ønske om å se verk som er tverrfaglige av natur.

Imidlertid:

Hvis du foreslår et teaterstykke der karakterene kun danser i noen få øyeblikk – nei, prosjektet er ikke kvalifisert.

Hvis du foreslår et fotoprosjekt der dansere er med i maleriet som motiver – nei, prosjektet er ikke kvalifisert.

Hvis du foreslår en kabaretforestilling, der en danser er en av mange opptredener – nei, prosjektet er ikke kvalifisert.

Spesifikt spørsmål – ARBEID FOR BARN OG UNGE TILSKUERE

Vi er blitt spurt om hvor mange av prosjektpartnerne som er interessert i arbeid av kunstnere med hørselshemming eller funksjonsnedsettelse som er rettet mot barn og unge.

Mange av partnerne våre programmerer spesielt for publikum av barn og unge.

Alle våre partnerne vil vurdere arbeid av høy kvalitet som kan tiltrekke seg familiepublikum, inkludert barn og unge – selv om noen partnere eksempelvis ikke presenterer arbeider for skolepublikum. Partnerne ønsker velkommen forslag som er rettet mot et ungt publikum.

Spesifikt spørsmål – ARBEIDER SOM INVOLVERER TENÅRINGSKUNSTNERE

Vi er blitt spurt om vi vil presentere arbeid som inkluderer tenåringsdansere.

Det er vanskelig for oss å svare på spørsmålet uten å kjenne prosjektets natur.

Forslag som involverer tenåringsutøvere er velkomne, men det er viktig å si at arbeidet må være av høy kunstnerisk kvalitet.

Våre partnere støtter lokale deltakerprosjekter. Når det imidlertid gjelder presentasjon av arbeid fra utlandet, ser de etter å bringe nye ideer til den lokale sektoren – og internasjonalt arbeid må være av høyeste kvalitet.

Vi anerkjenner at mange kunstnere med funksjonsnedsettelse opplever store barrierer mot å bli profesjonelle kunstnere. Det er ikke et krav at deltakende kunstnere har fulgt en bestemt opplæring eller faglig utvikling for å innfri kvalitetskriterier.

I tillegg vet vi om flere spennende europeiske dansekunstnere som jobber med tenåringer eller andre ikke-profesjonelle dansere, men som skaper verk av høy kunstnerisk kvalitet. Ofte utforsker disse verkene nettopp den utrente kroppen til de deltakende kunstnerne.

For oss er kvaliteten på arbeidet viktigere enn kunstnernes formelle “profesjonelle” status.