Er du en Europabasert kunstner med funksjonsvariasjon eller hørselshemming, med lidenskap for dans, koreografi eller bevegelse? Har du erfaring med å lede en kunstnerisk prosess?

Europe Beyond Access inviterer deg til å søke om co-produksjonsstøtte for å sette din kunstneriske visjon til live!

A female wheelchair-using dancer rests on her back. Another female dancer balances on her head using the wheelchair for support - her back arched over the wheelchair.
“Fine Lines” by Roser López Espinosa / Skånes Dansteater / Europe Beyond Access / Photo ©Simone Cargnoni for Oriente Occidente

Det er åpent for søknad om co-produksjonstøtte for europeiske kunstnere med funksjonsvariasjon og/eller hørselshemming. Det kan søkes om støtte til verk basert på dansepraksis, koreografi og/eller bevegelse. 

Utlysningen lanseres av Europe Beyond Access, et fellesskap bestående av ti ledende europeiske danse- og scenekunstorganisasjoner. Europe Beyond Access skal støtte kunstnere med funksjonsvariasjon og/eller hørselshemming mot å oppnå større synlighet og anerkjennelse i samtidskunstfeltet, og mot å bli Europas neste kunstneriske ledere. Vi ønsker å støtte kunstnere til å lage mer ambisiøse og innovative verk.

Hva Vi Tilbyr

Vi tilbyr co-produksjonsstøtte på mellom 15 000 og 40 000 euro for hvert prosjekt.

Vi tilbyr muligheten for visning ved to eller flere av våre samarbeidspartneres scener, kompanier eller festivaler.

Fristen for første, innledende søknadsrunde er 19. mai 2024.

Etter denne fristen inviteres et utvalg kunstnere til en periode med idéutvikling og diskusjon med EBA-partnerne. Deretter bes de utvalgte søkere om å sende inn en mer detaljert, endelig søknad i september 2024.

Minimum tre nye kunstneriske produksjoner eller prosjekter vil få støtte.

Hvem Kan Søke?

Hvis du definerer deg selv som kunstner med funksjonsvariasjon og/eller hørselshemming, er du kvalifisert til å søke.

Produksjonen må ledes av én eller flere kunstnere med funksjonsvariasjon og/eller hørselshemming. Alternativt kan produksjonene ledes av kollektiver som inkluderer kunstnere med funksjonsvariasjon i likeverdige lederposisjoner. Søknaden må sendes inn av hovedkunstneren(e), eller kollektivet.

Hovedkunstner må ha erfaring med å utvikle egne verk, enten på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Forslag kan komme fra uavhengige kunstnere, med eller uten produsent eller produksjonsstøtte, eller forslag kan komme fra kunstnere som jobber med etablerte kompanier.

Vi er åpne for å motta prosjektforslag som allerede har, eller vil ha, andre finansieringskilder eller co-produsenter. Vi vil spørre deg om dette i søknadsprosessen.

Kunstnerne må være bosatt i et av EU-landene, eller i et av følgende land: Albania, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Island, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Nord-Makedonia, Norge, Serbia, Sveits, Tyrkia, Tunisia, Storbritannia og Ukraina.

Hva Vi Ser Etter

Vi ønsker å støtte kunstnere til å lage mer ambisiøse og innovative verk. Verket kan for eksempel være din første internasjonale produksjon, og/eller et prosjekt som inkluderer flere samarbeidspartnere. Ambisjonene må imidlertid være oppnåelige, og et naturlig neste skritt i din praksis eller karriere.

Vi leter etter nye verk som kan presenteres på to eller flere av våre samarbeidspartneres scener eller festivaler. Vi er åpne for hvordan verket kan presenteres,  men verkene må være fleksible for å kunne vises på andre visningssteder enn der de ble laget.

Vi leter etter nye ideer og prosjekter som ledes av kunstnere med hørselshemming og/eller annen funksjonsvariasjon. Vi ser etter prosjekter som er basert på dansepraksis eller koreografi, eller som benytter ulike praksiser som utforsker kropp og bevegelse. 

Vi leter etter prosjekter som presenteres på scenen, eller i et alternativ format (for eksempel film, installasjon eller stedsspesifikt arbeid).

Vi leter etter arbeid av høyest mulig kunstnerisk kvalitet.

Innsendte ideer og prosjekter kan være på ulike utviklingsstadier, men kan ikke allerede være i produksjon.

Du finner mer informasjon i to ulike dokumenter:

Søknader må sendes inn via egen søknadsplattform. Du kan søke skriftlig, ved lydopptak, eller på tegnspråk via video.

Klikk her for å sende søknaden din!