Czy jesteś osobą artystyczną z niepełnosprawnością lub G_głuchą, mieszkającą w Europie, tworzącą w obszarze tańca, choreografii lub ruchu? Czy masz doświadczenie w samodzielnym kreowaniu procesu artystycznego?

Europe Beyond Access zaprasza Cię do składania wniosków o wsparcie koprodukcji, aby Twoje artystyczne wizje stały się rzeczywistością!

A female wheelchair-using dancer rests on her back. Another female dancer balances on her head using the wheelchair for support - her back arched over the wheelchair.
“Fine Lines” by Roser López Espinosa / Skånes Dansteater / Europe Beyond Access / Photo ©Simone Cargnoni for Oriente Occidente

Aplikacje są otwarte dla działających na terenie Europy osób artystycznych z niepełnosprawnością oraz G_głuchych, które szukają finansowania, przestrzeni oraz zaplecza produkcyjnego do realizacji nowych projektów artystycznych bazujących na praktyce tanecznej, choreografii lub ruchu. 

Ten open call jest ogłoszony przez Europe Beyond Access, konsorcjum dziesięciu czołowych europejskich instytucji kultury związanych ze sztukami performatywnymi. Europe Beyond Access pomaga twórczyniom i twórcom z niepełnosprawnościami oraz G_głuchym przebić się przez szklane sufity sektora sztuk performatywnych i stać się kolejnymi artystycznymi liderami Europy. Chcemy ich wspierać w tworzeniu i prezentowaniu szerokiej publiczności ambitnych i innowacyjnych dzieł. 

Co Oferujemy?

Oferujemy wsparcie koprodukcji od 15 000 do 40 000 euro na każdy projekt. 

Oferujemy możliwość publicznej prezentacji na przynajmniej dwóch partnerskich scenach – w instytucjach, na festiwalach. 

Pierwszy etap to nadsyłanie zgłoszeń. Ostateczny termin upływa 19 maja 2024.

Po tej dacie, wyłonione projekty trafią do etapu drugiego, czyli: opracowywania pomysłów i konsultacji z partnerami EBA. Następnie Wnioskodawcy złożą bardziej szczegółowe aplikacje – we wrześniu 2024. 

Wsparcie otrzymają minimum trzy nowe produkcje artystyczne lub projekty.

Kto Może Zgłaszać Chęć Uczestnictwa?

Możesz aplikować jeżeli jesteś osobą G_głuchą lub samo-identyfikującą się jako niepełnosprawna. 

Koprodukcje EBA muszą być prowadzone przez jedną lub więcej osób artystycznych z niepełnosprawnościami lub G_głuchych. Mogą być również realizowane przez kolektyw tworzony na równorzędnych pozycjach liderskich przez osoby z niepełnosprawnościami i pełnosprawne. 

Zgłoszenie musi być przygotowane i złożone przez osobę lub osoby artystyczne z niepełnosprawnością lub G_głuche, będącą liderami projektu. Lider lub liderzy muszą mieć wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu projektów o zasięgu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. 

Propozycje mogą pochodzić od niezależnych artystek i artystów współpracujących z osobą zajmującą się produkcją, lub takich którzy nie mają wsparcia producenckiego, a także takich, którzy pracują z formalnymi, zawodowymi zespołami. 

Jesteśmy otwarci na propozycje projektów, które już mają lub będą miały innych koproducentów bądź wsparcie z innych funduszy. O informacje na ten temat poprosimy podczas procesu aplikacji. Artystki / artyści składający wniosek muszą mieszkać w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w jednym z następujących krajów: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Tunezja, Wielka Brytania i Ukraina.

Czego Szukamy?

Chcemy wspierać osoby artystyczne w tworzeniu bardziej ambitnych i innowacyjnych prac. Mogą to być na przykład pierwsze produkcje międzynarodowe i/lub projekty, które obejmują większy zespół artystyczny. Propozycje powinny być jednak realne do zrealizowania i stanowić logiczny, kolejny krok w Twojej praktyce lub karierze.

Szukamy nowych dzieł, które mogą być prezentowane na dwóch lub większej liczbie scen partnerów EBA. Jesteśmy elastyczni co do sposobu prezentacji prac, ale muszą one uwzględniać konieczność transportu i być dostosowane do pokazów w różnych miejscach.

Szukamy nowych pomysłów i projektów, których kreatorkami / kreatorami i liderkami / liderami są osoby artystyczne z niepełnosprawnościami i/lub G-głuche. Poszukujemy projektów opartych na praktyce tanecznej, choreografii lub ruchu, bądź wykorzystujących różne dyscypliny eksplorujące ciało i ruch.

Szukamy projektów, które będą prezentowane na scenie lub w innej formie (np. film, instalacja lub praca site-specific).

Szukamy prac o najwyższej jakości artystycznej.

Zgłaszane pomysły i projekty mogą być na różnym etapie realizacji, ale nie mogą być już w procesie produkcji. 

Więcej informacji można znaleźć w dwóch dokumentach:

Formularz zgłoszeniowy jest tutaj!

Wnioski należy składać przez dedykowaną platformę aplikacyjną. Możesz zgłosić się pisząc lub wysyłając nagrania audio albo filmy w języku migowym. 

Dodatkowe wyjasnienia

Ten dokument odpowiada na niektóre z kluczowych pytań dotyczących „Open Call na koprodukcje” ogłoszonego przez konsorcjum Europe Beyond Access. Open Call skierowany jest do artystek i artystów z niepełnosprawnościami oraz G_głuchych i dotyczy powstania dzieł z zakresu  tańca, choreografii lub ruchu.
Oryginalny dokument dotyczący Open Call / ogłoszenia o naborze można znaleźć pod tym linkiem
Oryginalny Przewodnik po aplikacji (zawierający najczęściej zadawane pytania) można znaleźć pod tym linkiem
Zachęcamy wnioskodawczynie/wnioskodawców do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami przed złożeniem wniosku. 
Nagranie Webinarium informacyjnego dla wnioskodawczyń/wnioskodawów można znaleźć pod tym linkiem.
Film jest w języku angielskim, można wybrać oryginalne napisy angielskie lub napisy w języku polskim (tłumaczenie przez sztuczną inteligencję).

Częste pytania:
LIDERKAMI / LIDERAMI PROJEKTU MUSZĄ BYĆ OSOBY ARTYSTYCZNE GŁUCHE I/LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

EBA zakłada społeczny model niepełnosprawności. To Ty wiesz najlepiej, czy identyfikujesz się jako osoba z niepełnosprawnością z powodu kondycji swojego ciała i umysłu oraz barier stworzonych przez społeczeństwo i sektor kultury. 

Nie będziemy prosić Cię o żaden dowód czy zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność.

EBA wspiera działania w których liderkami/liderami są osoby artystyczne z doświadczeniem niepełnosprawności fizycznych, sensorycznych (takich jak głuchota lub zaburzenia widzenia), intelektualnych lub uczenia się, przewlekłej choroby i neuroróżnorodności.

W tym Open Call jesteśmy zainteresowani utworami, w których liderkami/liderami są osoby G_głuche i/lub z niepełnosprawnościami. 

Do naboru kwalifikować się będą projekty kierowane wspólnie przez osoby artystyczne z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności (które na przykład razem tworzą choreografię). Jednak w takim partnerstwie osoba artystyczna G_głuch i/lub z niepełnosprawnością musi zajmować równorzędną pozycję liderki/lidera (nie może być na przykład drugą reżyserką/reżyserem). 

Projekty, w których zespół prowadzony przez osobę z niepełnosprawnością zaprasza choreografkę/choreografa lub reżyserkę/reżysera bez niepełnosprawności do stworzenia utworu dla zespołu, NIE kwalifikują się do naboru. W tym Open Call poszukujemy realizacji, w których osoba artystyczna z niepełnosprawnością zajmuje pozycję liderki/lidera artystycznego.

Częste pytania:
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

W tym Open Call mile widziane są projekty, w których osoby artystyczne z jednego kraju współpracują z osobami artystycznymi z innego kraju. 

Warto to podkreślić, ponieważ wiemy, że w niektórych krajach doświadczone liderki/liderzy artystyczni G_głusi i/lub z niepełnosprawnościami są bardzo nieliczni lub nie ma ich w ogóle (z powodu barier w lokalnym sektorze kultury). 

Możesz jak najbardziej zaprosić do współpracy z Tobą lub Twoim zespołem zagraniczną choreografkę/choreografa lub reżyserkę/reżysera z niepełnosprawnością. W takim przypadku, przed złożeniem wniosku, należy omówić projekt z osobą artystyczną, którą chcesz zaprosić. 

Częste pytania:
GEOGRAFIA

Otrzymaliśmy wiele zapytań dotyczących możliwych partnerstw osób artystycznych lub zespołów, które kwalifikowałyby się do naboru. Nie możemy udzielić odpowiedzi na temat wszystkich możliwych kombinacji; prosimy jednak wziąć pod uwagę następujące trzy czynniki: 

1. Duch Open Call. 

Nasz projekt nazywa się Europe Beyond Access. Naszym celem jest wspierać osoby artystyczne G_głuche i z niepełnosprawnością działające w sektorze europejskim. Chociaż z przyjemnością przyjmujemy wnioski, w których osoba artystyczna lub zespół z Europy chcą współpracować z partnerką/partnerem spoza Europy, zależy nam na tym, żeby wnioski zakładały bezpośredni wkład w europejski sektor kultury. 

Naszą ambicją jest, aby Wasze prace/dzieła były prezentowane w Europie długo po zakończeniu naszego projektu (chociaż nie jest to wymóg stawiany w procesie naboru). 

2. Finanse i logistyka

Współpraca z osobami artystycznymi spoza Europy może więcej kosztować i powodować trudności logistyczne. Może także stwarzać dodatkowe wyzwania związane na przykład z wizami pracowniczymi. Proszę pamiętać, że to Wy, artystki i artyści, będziecie musieli sobie radzić z takimi wyzwaniami finansowymi i logistycznymi. EBA wesprze Wasz projekt finansowo, może też czasami zaoferować dodatkowe porady lub wsparcie, ale to Wy odpowiadacie za proces kreowania i powstawania dzieła. Musimy mieć pewność, że będziecie w stanie sprostać wyzwaniom finansowym, logistycznym i prawnym, które wynikają z ewentualnej współpracy z osobami artystycznymi spoza Europy. 

3. Warunki kwalifikacji 

Biorąc pod uwagę powyższe punkty 1 i 2, pozostajemy elastyczni, jeśli chodzi o kwalifikowanie projektów w sensie lokalizacji geograficznej:

  • jeśli większość uczestniczek/uczestników jest z Europy oraz produkcja odbywa się w Europie – kwalifikują się Państwo do naboru. 

lub

  • jeśli wiodąca osoba artystyczna pochodzi z Europy, a utwór czy realizacja powstaje w Europie – kwalifikują się Państwo do naboru. 

lub

  • jeśli większość uczestniczących osób artystycznych pochodzi z Europy – kwalifikują się Państwo do naboru. 

Przykłady:

– jeśli reprezentujesz zespół z Francji, który chce zaprosić do współpracy tancerkę/tancerza z Senegalu – tak, Twój projekt kwalifikuje się do naboru. 

– jeśli reprezentujesz zespół z Hiszpanii, który chce współpracować z zespołem z USA, a tancerki/tancerze z obu zespołów będą razem pracować nad utworem czy realizacją w Hiszpanii – tak, Twój projekt kwalifikuje się do naboru. 

– jeśli jednak (na przykład) reprezentujesz zespół z RPA, który chce stworzyć utwór lub realizację w RPA, ale w tym celu chcesz sprowadzić choreografkę/choreografa z Wielkiej Brytanii do RPA i planujesz tournée po Europie wyłącznie u partnerów EBA – nie, Państwa projekt nie kwalifikuje się do naboru. 

Częste pytania:
TANIEC I RUCH 

Otrzymaliśmy wiele zapytań dotyczących tego, w jakim stopniu utwór musi opierać się na tańcu, aby kwalifikować się do naboru. 

Prosimy pamiętać, że wśród 10 partnerów EBA jest jeden zespół taneczny (Skånes Dansteater), jeden ośrodek sztuki tańca (Mercat de les Flors) i trzy festiwale tańca (Holland Dance Festival, Oriente Occidente, CODA Oslo International Dance Festival). 

Zastanów się gdzie w Twoim kraju zaprezentowałbyś / zaprezentowałbyś swoje dzieło? Czy właściwym miejscem prezentacji byłaby instytucja skupiająca się na sztuce tańca lub festiwal tańca współczesnego? Jeśli tak, to świetnie – Twoje dzieło spełnia kryteria tego Open Call.
Jeśli jednak uważasz, że nie byłyby to idealne miejsca prezentacji i widziałabyś / widziałbyś raczej swoje dzieło na scenie teatru dramatycznego lub na festiwalu teatralnym, to oznacza, ze Twój pomysł nie do końca wychodzi naprzeciw kryteriom tego Open Call. By złożyć swą aplikację na Koprodukcje EBA, przemyśl ponownie swoją koncepcję. 

Partnerzy są bardzo otwarci na propozycje na pograniczu tańca i innych dyscyplin, na przykład na pograniczu tańca i teatru, tańca i performansu, tańca i filmu, tańca i muzyki. 

W Webinarium informacyjnym dla wnioskodawczyń/wnioskodawców, które mogą Państwo znaleźć na stronie Europe Beyond Access, Christina Liata z Onassis Stegi bardzo wyraźnie mówi o tym, że chciałaby zobaczyć utwory o charakterze interdyscyplinarnym.  

  • jeśli jednak zaproponujesz spektakl, w którym wykonawczynie/wykonawcy tańczą tylko w jednym lub dwóch scenach – nie, projekt nie kwalifikuje się do naboru. 
  • jeśli zaproponujesz projekt z zakresu sztuk wizualnych, w którym tancerze występują na obrazie jako temat – nie, projekt nie kwalifikuje się do naboru. 
  • jeśli zaproponujesz wieczór kabaretowy, w którym tancerka/tancerz jest jedną z wielu wykonawczyń/wykonawców – nie, projekt nie kwalifikuje się do naboru. 

Częste pytania:
UTWORY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapytano nas, ilu partnerów projektu jest zainteresowanych utworami dla dzieci i młodzieży stworzonych przez osoby artystyczne G_głuche lub z niepełnosprawnością. 

Niektórzy partnerzy EBA tworzą programy z myślą właśnie o dzieciach i młodzieży. Inni partnerzy skupiają się na programie wyłącznie dla osób dorosłych. Ale wszyscy zgodnie deklarują, że są otwarci na wysokiej jakości dzieła skierowane do całych rodzin, w tym do dzieci i młodzieży. Z przyjemnością rozważymy więc propozycje dzieł, których odbiorcami mogą być osoby w różnym wieku, także dzieci i młodzież. Najważniejsza jest dla nas jakość artystyczna. 


Częste pytania:
UTWORY Z UDZIAŁEM MŁODYCH OSÓB ARTYSTYCZNYCH

Zapytano nas, czy będziemy prezentować utwory z udziałem nastoletnich tancerek/tancerzy. 

Trudno nam odpowiedzieć na to pytanie, nie znając charakteru projektu. 

Propozycje działań, w których wezmą udział nastoletnie wykonawczynie/wykonawcy są mile widziane, ale należy podkreślić, że utwór musi reprezentować wysoką jakość artystyczną. 

Każdy z partnerów EBA wspiera lokalne projekty partycypacyjne. Jednak kiedy będą prezentować utwory z zagranicy, ich zamiarem jest wnieść nowe pomysły do lokalnego sektora, więc muszą to być utwory o najwyższej jakości. 

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób artystycznych z niepełnosprawnościami styka się z poważnymi przeszkodami na drodze do profesjonalizacji. Nie wymagamy, aby uczestniczące osoby artystyczne wykazywały się określonym wykształceniem, przygotowaniem lub karierą zawodową – to nie będzie miało wpływu na uznanie ich za artystki/artystów wysokiej jakości. 

Co więcej, znamy kilka ekscytujących europejskich twórczyń/twórców tańca pracujących z młodzieżą lub innymi nieprofesjonalnymi tancerkami/tancerzami, których utwory charakteryzują się wysoką jakością artystycznej. Utwory takie często zajmują się właśnie odkrywaniem niewyszkolonych w tańcu ciał wykonawczyń/wykonawców. 

Dla nas jakość utworu jest ważniejsza niż wiek czy formalny, „profesjonalny” status osób artystycznych.