Czy jesteś osobą artystyczną z niepełnosprawnością lub G_głuchą, mieszkającą w Europie, tworzącą w obszarze tańca, choreografii lub ruchu? Czy masz doświadczenie w samodzielnym kreowaniu procesu artystycznego?

Europe Beyond Access zaprasza Cię do składania wniosków o wsparcie koprodukcji, aby Twoje artystyczne wizje stały się rzeczywistością!

A female wheelchair-using dancer rests on her back. Another female dancer balances on her head using the wheelchair for support - her back arched over the wheelchair.
“Fine Lines” by Roser López Espinosa / Skånes Dansteater / Europe Beyond Access / Photo ©Simone Cargnoni for Oriente Occidente

Aplikacje są otwarte dla działających na terenie Europy osób artystycznych z niepełnosprawnością oraz G_głuchych, które szukają finansowania, przestrzeni oraz zaplecza produkcyjnego do realizacji nowych projektów artystycznych bazujących na praktyce tanecznej, choreografii lub ruchu. 

Ten open call jest ogłoszony przez Europe Beyond Access, konsorcjum dziesięciu czołowych europejskich instytucji kultury związanych ze sztukami performatywnymi. Europe Beyond Access pomaga twórczyniom i twórcom z niepełnosprawnościami oraz G_głuchym przebić się przez szklane sufity sektora sztuk performatywnych i stać się kolejnymi artystycznymi liderami Europy. Chcemy ich wspierać w tworzeniu i prezentowaniu szerokiej publiczności ambitnych i innowacyjnych dzieł. 

Co Oferujemy?

Oferujemy wsparcie koprodukcji od 15 000 do 40 000 euro na każdy projekt. 

Oferujemy możliwość publicznej prezentacji na przynajmniej dwóch partnerskich scenach – w instytucjach, na festiwalach. 

Pierwszy etap to nadsyłanie zgłoszeń. Ostateczny termin upływa 19 maja 2024.

Po tej dacie, wyłonione projekty trafią do etapu drugiego, czyli: opracowywania pomysłów i konsultacji z partnerami EBA. Następnie Wnioskodawcy złożą bardziej szczegółowe aplikacje – we wrześniu 2024. 

Wsparcie otrzymają minimum trzy nowe produkcje artystyczne lub projekty.

Kto Może Zgłaszać Chęć Uczestnictwa?

Możesz aplikować jeżeli jesteś osobą G_głuchą lub samo-identyfikującą się jako niepełnosprawna. 

Koprodukcje EBA muszą być prowadzone przez jedną lub więcej osób artystycznych z niepełnosprawnościami lub G_głuchych. Mogą być również realizowane przez kolektyw tworzony na równorzędnych pozycjach liderskich przez osoby z niepełnosprawnościami i pełnosprawne. 

Zgłoszenie musi być przygotowane i złożone przez osobę lub osoby artystyczne z niepełnosprawnością lub G_głuche, będącą liderami projektu. Lider lub liderzy muszą mieć wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu projektów o zasięgu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. 

Propozycje mogą pochodzić od niezależnych artystek i artystów współpracujących z osobą zajmującą się produkcją, lub takich którzy nie mają wsparcia producenckiego, a także takich, którzy pracują z formalnymi, zawodowymi zespołami. 

Jesteśmy otwarci na propozycje projektów, które już mają lub będą miały innych koproducentów bądź wsparcie z innych funduszy. O informacje na ten temat poprosimy podczas procesu aplikacji. Artystki / artyści składający wniosek muszą mieszkać w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w jednym z następujących krajów: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Tunezja, Wielka Brytania i Ukraina.

Czego Szukamy?

Chcemy wspierać osoby artystyczne w tworzeniu bardziej ambitnych i innowacyjnych prac. Mogą to być na przykład pierwsze produkcje międzynarodowe i/lub projekty, które obejmują większy zespół artystyczny. Propozycje powinny być jednak realne do zrealizowania i stanowić logiczny, kolejny krok w Twojej praktyce lub karierze.

Szukamy nowych dzieł, które mogą być prezentowane na dwóch lub większej liczbie scen partnerów EBA. Jesteśmy elastyczni co do sposobu prezentacji prac, ale muszą one uwzględniać konieczność transportu i być dostosowane do pokazów w różnych miejscach.

Szukamy nowych pomysłów i projektów, których kreatorkami / kreatorami i liderkami / liderami są osoby artystyczne z niepełnosprawnościami i/lub G-głuche. Poszukujemy projektów opartych na praktyce tanecznej, choreografii lub ruchu, bądź wykorzystujących różne dyscypliny eksplorujące ciało i ruch.

Szukamy projektów, które będą prezentowane na scenie lub w innej formie (np. film, instalacja lub praca site-specific).

Szukamy prac o najwyższej jakości artystycznej.

Zgłaszane pomysły i projekty mogą być na różnym etapie realizacji, ale nie mogą być już w procesie produkcji. 

Więcej informacji można znaleźć w dwóch dokumentach:

Formularz zgłoszeniowy jest tutaj!

Wnioski należy składać przez dedykowaną platformę aplikacyjną. Możesz zgłosić się pisząc lub wysyłając nagrania audio albo filmy w języku migowym.