Är du en scenkonstnär som är döv och/eller har funktionsvariationer och är baserad i Europa och brinner för dans, koreografi eller rörelse? Har du erfarenhet av att leda en konstnärlig process?

Europe Beyond Access inbjuder dig att söka samproduktionsstöd för att förverkliga din konstnärliga vision!

A female wheelchair-using dancer rests on her back. Another female dancer balances on her head using the wheelchair for support - her back arched over the wheelchair.
“Fine Lines” by Roser López Espinosa / Skånes Dansteater / Europe Beyond Access / Photo ©Simone Cargnoni for Oriente Occidente

Ansökningsperioden är nu öppen för europeiska konstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer och söker samproducenter för nya konstnärliga verk baserade på danspraktik, koreografi eller rörelse.

Bakom denna Open Call står Europe Beyond Access, ett samarbete mellan tio ledande europeiska organisationer inom dans och scenkonst. Europe Beyond Access – EBA – hjälper konstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer att bryta igenom den samtida scenkonstens glastak och bli Europas nya konstnärliga ledare. Vi vill hjälpa scenkonstnärer att göra mer ambitiösa och innovativa verk.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder samproduktionsbidrag på mellan 15 000 och 40 000 EUR per projekt.

Vi erbjuder offentlig visning på minst två av EBA-medlemmarnas scener eller festivaler.

Deadline för det första ansökningsskedet är 19 maj 2024. Efter deadline inleds en period av idéutveckling och samtal med EBA-medlemmarna för projekt som hamnat på urvalslistan. Sökande lämnar sedan in en mer detaljerad ansökan i september 2024.

Minst tre nya konstnärliga produktioner eller projekt kommer att beviljas stöd.

Vem kan söka

Om du definierar dig själv som döv eller med funktionsvariation har du rätt att söka. 

EBA:s samproduktioner ska ledas av minst en scenkonstnär som är döv och/eller har funktionsvariationer. Alternativt kan produktionerna ledas av kollektiv där scenkonstnärer med funktionsvariationer ingår som ledare på lika villkor. 

Ansökan måste göras av den ansvariga scenkonstnären som är döv och/eller har funktionsvariationer, eller av dem som arbetar kollektivt. 

Ansvarig scenkonstnär/ansvariga scenkonstnärer måste ha tidigare erfarenhet av att skapa verk i ett lokalt, nationellt eller internationellt sammanhang.

Förslag kan lämnas av oberoende scenkonstnärer med eller utan producent eller produktionsstöd, men också av scenkonstnärer som arbetar med etablerade kompanier. 

Vi är öppna för projektförslag som redan har – eller kommer att ha – andra samproducenter eller stöd från andra källor. Vi kommer att fråga dig om det i ansökningsförfarandet. Scenkonstnärer måste vara bosatta i ett EU-land eller något av följande länder: Albanien, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet, Tunisien, Storbritannien och Ukraina.

Vi vill hjälpa scenkonstnärer att göra mer ambitiösa och innovativa verk. Det kan till exempel vara en första internationell produktion och/eller ett projekt som innehåller flera samarbetsparter. Förslag ska vara genomförbara och utgöra nästa naturliga steg i din praktik eller karriär.  

Vi letar efter nya verk som kan presenteras på minst två av EBA-medlemmarnas scener eller festivaler. Vi är flexibla med hur verken kan presenteras, men de måste vara turnébara och kunna visas på olika platser.  

Vi letar efter nya idéer och projekt under konstnärlig ledning av konstnärer som är döva och/eller har scenfunktionsvariationer. Vi letar efter projekt som är baserade på danspraktik, koreografi eller rörelse, eller som med olika konstarter utforskar kropp och rörelse.  

Vi letar efter projekt som presenteras på en scen eller i ett alternativt format – till exempel film, installation eller platsspecifika verk.  

Vi letar efter verk av högsta konstnärliga kvalitet.  

Inlämnade idéer och projekt kan vara i olika stadier av utveckling men får ännu inte vara i produktion. 

Det finns två olika dokument där du kan hitta mer information:

Ansökan måste lämnas in via EBAs egen plattform. Ansökningar kan lämnas in skriftligt, som ljudfil eller teckenspråksvideo

För att skicka din ansökan klicka här